zondag 29 januari 2017

Friesland en de Friezen

= Artikel: Friesland en de Friezen
= Labels: Boek
= Beschrijving: Een geïllustreerde historische ‘Gids voor reizenden’ over de ‘Schoonheid der steden dorpen en landschappen in de 19e eeuw’. Met een veelheid aan onderwerpen, zoals: de Friese taal, paarden, boerenbruiloft en boerenbegrafenis; zeedijken, Oldeclooster en Menno Simonsz, de zeilwedstrijd, schimpnamen, volksbijgeloof, venen en duinen, de Maatschappij van Weldadigheid, en volksoverleveringen. Voorts beschrijvingen over Friese steden en dorpen en de omringende landschappen. Achterin bevat het boek een uitgebreid Register. Het boek laat van Friesland het andere zien, het ongewone, het karakteristieke, ofwel het ‘Frysk-eigene’.
= Kleur: Witte omslag met kleuren-opdruk, met zwart-wit-illustraties
= Staat: Gelezen; in goede staat.
= Prijs (exclusief verzendkosten): € 4,-
= Formaat: Hoogte 21 cm, breedte 14 cm en dikte 4 cm..
= Gewicht: 550 gram
= Soort post: Briefpost (indien (kan) opengevouwen verzonden)
= Schrijvers: Mr. A.J. Andreae, Mr. J.G. van Blom JGz., G. Colmjon, Waling Dijkstra, D. Hansma, H. de Jong, M.E. van der Meulen, S.K. Sipma, Johan Winkler, en anderen. Met een toelichtend voorwoord van S.J. van der Molen. Het voorwoord van de eerste uitgave is van Hugo Suringar.
= Titel: Friesland en de Friezen
= Uitgever: (her) Uitgeverij M.A. van Seijen – Leeuwarden (de eerste uitgave is van Hugo Suringar)
= Jaar: onbekend (de eerste uitgave dateert van 1877)
= Druk: 1e
= Aantal pagina’s: 346
= Nummer: 000554

Geen opmerkingen:

Een reactie posten