woensdag 29 mei 2013

Ekenstein in Appingedam - Ansichtkaart

 • Artikel: Ansichtkaart – Ekenstein in Appingedam
 • Labels: Verzamelen, Ansichten, Nederland
 • Beschrijving: Een beschreven ansichtkaart met daarop de foto van de Groninger borg (landhuis) Ekenstein in Appingedam. Een foto-kaart in glans-uitvoering.
 • Kleur: Zwart-wit
 • Staat: Beschreven
 • Prijs (exclusief verzendkosten): € 4,-
 • Formaat: 9 x 14 cm
 • Gewicht: 10 gram
 • Soort post: Briefpost
 • Uitgever: Warenhuis Piet Bulthuis, Appingedam; i.s.m. Jospe, Arnhem
 • Jaar: Onbekend; bevat een 4cents postzegel
 • Serienummer: 263
 • Nummer: 000130

zaterdag 25 mei 2013

Nederlandse Hervormde kerk en pastorie in Garrelsweer - Ansichtkaart

 • Artikel: Ansichtkaart – Nederlandse Hervormde kerk en pastorie in Garrelsweer
 • Labels: Verzamelen, Ansichten, Nederland
 • Beschrijving: Een beschreven ansichtkaart met daarop de foto van de Nederlandse Hervormde kerk en pastorie in Garrelsweer. Een foto-kaart in glans-uitvoering.
 • Kleur: Zwart-wit
 • Staat: Beschreven
 • Prijs (exclusief verzendkosten): € 4,-
 • Formaat: 9 x 14 cm
 • Gewicht: 10 gram
 • Soort post: Briefpost
 • Uitgever: Jospe, Arnhem
 • Jaar: De 2cents postzegel heeft een stempel van 1949
 • Nummer: 000127

Vogels in Friesland (3delige serie)

 • Artikel: Vogels in Friesland – Deel I & II & III (3delige serie)
 • Labels: Boeken
 • Beschrijving: Een driedelig avifaunistisch overzicht van de op het vasteland van de provincie Fryslân voorkomende vogelsoorten. Dit is een publicatie van de Fryske Akademy in Leeuwarden. Dit zijn tevens drie delen van de Botke-rige: een serie op het gebied van planten, vogels, natuur en landschap. ‘Vogels in Friesland’ is een uitgebreide informatiebron, voor de deskundige, maar vooral ook voor de amateur, de liefhebber, de "veldman". Deze driedelig vogelboekenserie biedt informatie over de vogelsoorten, die in Friesland in zo groten getale voorkomen, maar ook over de relatie tussen bodem en vogels, milieu en vogels, mens en vogels. Waarom zijn er zoveel vogels in Fryslân en waarom zijn er in Fryslân zoveel vogelliefhebbers, zoveel vogelkenners, vogelwachters en vogelbeschermers? Deze drie delen van "Vogels in Friesland" geven het antwoord op al die vragen. De grondslag voor deze serie is de unieke collectie gegevens van één van die vogelkenners, Gerrit Bosch, die een halve eeuw lang alles verzamelde, beschreef en via kranten- en tijdschriftartikelen doorgaf wat er maar over de avifauna van Fryslân te vinden en te melden was. Tientallen vrijwilligers bouwden onder leiding van de Stichting Avifauna van Friesland op zijn materiaal voort en hielpen mee om deze inventarisatie van alle in Fryslân voorkomende broedvogels samen te stellen ten behoeve van de inhoud van deze vogelboekenserie.
 • Kleur: Divers gekleurde boekomslagen en daaronder een groene gebonden stofomslag met goud-opdruk
 • Staat: Gelezen
 • Prijs (exclusief verzendkosten): € 18,-
 • Formaat: Hoogte 25 cm, breedte 17 cm, dikte 13 cm.
 • Gewicht: 3,8 kg
 • Soort post: Pakketpost
 • Eindredactie: Stichting Avifauna van Friesland: D.T.E. van der Ploeg, W. de Jong, drs. M.J. Swart, mr. J.A. de Vries, J.H.P. Westhof, ing. A.G. Witteveen en secretaris Bauke van der Veen
 • Titel: Vogels in Friesland, Deel I & II & III
 • Uitgever: De Tille B.V. - Leeuwarden
 • ISBN: 9070010429 (deel I) & 997001047X (deel II) & 9070010836 (deel III).
 • Druk: 4e (deel I) & 1e (deel II en III)
 • Jaar: juni 1976 (deel I) & 1977 (deel II) & 1979 (deel III)
 • Aantal pagina’s: 1.456
 • Serienummer: Fryske Akademy nummer 494 (deel I) & 507 (deel II) & 557 (deel III) en Dr. J. Botke-rige nûmer 7 (deel I) & 8 (deel II) en 12 (deel III).
 • Nummer: 000126

Landbouwhuishoudschool Hilghe Born in Appingedam - Ansichtkaart

 • Artikel: Ansichtkaart – Landbouwhuishoudschool Hilghe Born in Appingedam
 • Labels: Verzamelen, Ansichten, Nederland
 • Beschrijving: Een beschreven ansichtkaart met daarop de foto van de Landbouwhuishoudschool ‘Hilghe Born’ in Appingedam. Een foto-kaart in glans-uitvoering.
 • Kleur: Zwart-wit
 • Staat: Beschreven
 • Prijs (exclusief verzendkosten): € 4,-
 • Formaat: 9 x 14 cm
 • Gewicht: 10 gram
 • Soort post: Briefpost
 • Uitgever: Waalkens Kantoorboekhandel, Appingedam
 • Jaar: Onbekend, bevat twee 4cents postzegels
 • Serienummer: 559 (van EER’s fotodruking n.v.)
 • Nummer: 000124

Utrecht in Beeld

 • Artikel: Utrecht in Beeld
 • Labels: Boek
 • Beschrijving: ‘Utrecht in Beeld’ is één van de delen van de pracht-serie ‘Landelijk Nederland in Beeld’; bijzondere fotoboeken met oude foto’s die al het moois van de betreffende provincie in beeld brengen op het gebied van onder andere architectuur, cultuurhistorie en volkenkunde, zoals bijvoorbeeld: kastelen, boerderijen, kerken, torens, huizen, molens, herbergen, stadhuizen, graven, ruïnes, klederdracht, landschappen, rivieren, kanalen, landgoed, parken, havens, dorps- en stadsgezichten. Op de voorplaat van de boekband staat het wapen van de provincie met goud en in de overige heraldieke kleuren afgebeeld. Dit boek heeft een inleidende tekst van 23 bladzijden en daarna volgen 470 foto’s op 320 grote pagina’s.
 • Kleur: De voorplaat van de boekband is in rood en zwart uitgevoerd, met een goudkleurige opdruk. De afbeeldingen zijn zwart-wit foto’s.
 • Staat: Gelezen
 • Prijs (exclusief verzendkosten): € 14,-
 • Formaat: Hoogte 32 cm, breedte 25 cm, dikte 3,5 cm.
 • Gewicht: 2,4 kg.
 • Soort post: Pakketpost
 • Schrijver: Mr. A. Loosjes
 • Titel: Utrecht in Beeld
 • Uitgever: Scheltema & Holkema’s Boekhandel en Uitgevers Maatschappij N.V. - Amsterdam
 • Druk: 1e
 • Jaar: Twintiger jaren (ongeveer 1920-1930)
 • Aantal pagina’s: 352
 • Nummer: 000123f

Noord-Holland in Beeld

 • Artikel: Noord-Holland in Beeld
 • Labels: Boek
 • Beschrijving: ‘Noord-Holland in Beeld’ is één van de delen van de pracht-serie ‘Landelijk Nederland in Beeld’; bijzondere fotoboeken met oude foto’s die al het moois van de betreffende provincie in beeld brengen op het gebied van onder andere architectuur, cultuurhistorie en volkenkunde, zoals bijvoorbeeld: kastelen, boerderijen, kerken, torens, huizen, molens, herbergen, stadhuizen, graven, ruïnes, klederdracht, landschappen, rivieren, kanalen, landgoed, parken, havens, dorps- en stadsgezichten. Op de voorplaat van de boekband staat het wapen van de provincie met goud en in de overige heraldieke kleuren afgebeeld. Dit boek heeft een inleidende tekst van 23 bladzijden en daarna volgen 562 foto’s op 348 grote pagina’s.
 • Kleur: De voorplaat van de boekband is in rood en zwart uitgevoerd, met een goudkleurige opdruk. De afbeeldingen zijn zwart-wit foto’s.
 • Staat: Gelezen
 • Prijs (exclusief verzendkosten): € 17,-
 • Formaat: Hoogte 32 cm, breedte 25 cm, dikte 3,5 cm.
 • Gewicht: 2,5 kg.
 • Soort post: Pakketpost
 • Schrijver: Mr. A. Loosjes
 • Titel: Noord-Holland in Beeld
 • Uitgever: Scheltema & Holkema’s Boekhandel en Uitgevers Maatschappij N.V. - Amsterdam
 • Druk: 1e
 • Jaar: Twintiger jaren (ongeveer 1920-1930)
 • Aantal pagina’s: 380
 • Nummer: 000123d

Provincies in Beeld (nog 2 delen)
 • Artikel: Provincies in Beeld (nog 2 delen)
 • Labels: Boeken
 • Beschrijving: Deze 2 Fotoboeken zijn 2 delen van de pracht-serie ‘Landelijk Nederland in Beeld’; bijzondere fotoboeken met oude foto’s die al het moois van de betreffende provincies in beeld brengen op het gebied van onder andere architectuur, cultuurhistorie en volkenkunde, zoals bijvoorbeeld: kastelen, boerderijen, kerken, torens, huizen, molens, herbergen, stadhuizen, graven, ruïnes, klederdracht, landschappen, rivieren, kanalen, landgoed, parken, havens, dorps- en stadsgezichten. Dit boekenpakket bestaat nu nog uit de volgende 2 delen: Noord Holland en Utrecht. Op de voorplaten van de boekbanden staan de wapens van de provincies met goud en zilver en in de overige heraldieke kleuren afgebeeld. Elk boek heeft een inleidende tekst en daarna volgen de foto’s op grote pagina’s. Totaal 46 pagina’s inleidende teksten, totaal 1.032 afbeeldingen en totaal 668 grote fotobladen.
 • Kleur: De voorplaten van de boekbanden zijn in rood en zwart uitgevoerd, met een goudkleurige opdruk. De afbeeldingen zijn zwart-wit foto’s.
 • Staat: Gelezen
 • Prijs (exclusief verzendkosten): € 29,-
 • Formaat: Hoogte 32 cm, breedte 25 cm, dikte 8 cm.
 • Gewicht: 5 kg.
 • Soort post: Pakketpost
 • Schrijver: Mr. A. Loosjes
 • Titel: Provincies in Beeld (Noord Holland en Utrecht)
 • Uitgever: Scheltema & Holkema’s Boekhandel en Uitgevers Maatschappij N.V. - Amsterdam
 • Druk: 1e
 • Jaar: Twintiger jaren (ongeveer 1920-1930)
 • Aantal pagina’s: 732
 • Nummer: 000123

Snelgersmastraat in Appingedam - Ansichtkaart


 • Artikel: Ansichtkaart – Snelgersmastraat in Appingedam
 • Labels: Verzamelen, Ansichten, Nederland
 • Beschrijving: Een beschreven ansichtkaart met daarop de foto van de Snelgermastraat in Appingedam. Een foto-kaart in glans-uitvoering.
 • Kleur: Zwart-wit
 • Staat: Beschreven, heeft een beschadiging op de hoekpunten.
 • Prijs (exclusief verzendkosten): € 4,-
 • Formaat: 9 x 14 cm
 • Gewicht: 10 gram
 • Soort post: Briefpost
 • Uitgever: Warenhuis Piet Bulthuis, Appingedam
 • Jaar: Onbekend, bevat een 4cents postzegel
 • Serienummer: 261 (van EER’s fotodruking n.v.)
 • Nummer: 000121

De Vriend des Huizes

 • Artikel: De Vriend des Huizes
 • Labels: Boek
 • Beschrijving: ‘De Vriend des Huizes’ was vroeger een geïllustreerd ‘Tijdschrift voor het huisgezin’. Dit is de complete ingebonden versie van de 29e jaargang van het jaar 1911. Bevat een breed scala aan onderwerpen zoals: Tabak, Wintersport, Korea, de Pest, Mond- en Klauwzeer, Mormonisme, Zending onder Israël. Bevat ook ‘Lectuur voor de Jeugd’, verzorgd door C. van Ophemert, over bijvoorbeeld: Slapen, Dieren, Naaien, Japan, Vliegen en Veren.
 • Kleur: Rode omslag met groene, zwarte en goudkleurige opdruk. Bevat zwart-wit illustraties en enkele kleurenillustraties.
 • Staat: Gelezen
 • Prijs (exclusief verzendkosten): € 9,-
 • Formaat: Hoogte 27 cm, breedte 20 cm, dikte 4,5 cm.
 • Gewicht: 1,9 kg.
 • Soort post: Pakketpost
 • Hoofdredactie: J. Schrijver, Predikant-Directeur der Weesinrichting te Neerbosch
 • Titel: De Vriend des Huizes
 • Uitgever: Neerbosch’Boekhandel
 • Jaargang: 29e
 • Jaar: 1911
 • Aantal pagina’s: 768
 • Nummer: 000120

Rode Rozen-poster met lijst

 • Artikel: Rode Rozen-poster met lijst
 • Labels: Woonaccessoires, Poster
 • Beschrijving: Grote poster met daarop rode rozen, ingelijst in een zwaar uitgevoerde witte aluminiumlijst. De lijst heeft een dunne staalkabel aan de achterzijde voor het horizontaal en voor vertikaal ophangen van de lijst.
 • Kleur: Rode rozen in witte lijst
 • Staat: Gebruikt; gaaf
 • Prijs (exclusief verzendkosten): € 10,-
 • Formaat: Lengte 72 cm, hoogte 52 cm, dikte 2,5 cm.
 • Gewicht: 3,4 kg.
 • Soort post: Pakketpost
 • Nummer: 000119

vrijdag 24 mei 2013

Monument van Zadkine in Rotterdam - Ansichtkaart

 • Artikel: Ansichtkaart – Monument van Zadkine in Rotterdam
 • Labels: Verzamelen, Ansichten, Nederland
 • Beschrijving: Een onbeschreven ansichtkaart met daarop de foto van het monument van Zadkine in Rotterdam. Een echte foto-kaart in glans-uitvoering.
 • Kleur: Zwart-wit
 • Staat: Beschreven, bevat aan de achterzijde 4 puntjes lijmresten.
 • Prijs (exclusief verzendkosten): € 4,-
 • Formaat: 9 x 14 cm
 • Gewicht: 10 gram
 • Soort post: Briefpost
 • Uitgever: HEMA
 • Jaar: Onbekend
 • Serienummer: 157
 • Nummer: 000118

Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland

 • Artikel: Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland
 • Labels: Boek, Woordenboek, Encyclopedie
 • Beschrijving: Een geïllustreerd encyclopedisch handboek; een bron van informatie over Wonen, Werken en Recreatie in Nederland, dat een sociaal, economisch, cultureel en topografisch beeld van Nederland geeft. Bevat circa 150.000 aardrijkskundige namen en begrippen en er wordt uitvoerig aandacht besteed aan bijzonderheden als geologische tijdperken, aardgas, deltawerken, molens en boerderijtypen. Ook musea, de belangrijkste instellingen en instituten, de busondernemingen, de voornaamste industrieën worden vermeld in deze rijke informatiebron. Dit boek is gebruikt in een schoolbibliotheek.
 • Kleur: Gekleurde omslag
 • Staat: Gelezen
 • Prijs (exclusief verzendkosten): € 9,-
 • Formaat: Hoogte 27, breedte 21 cm en dikte 4 cm.
 • Gewicht: 1,9 kg.
 • Soort post: Pakketpost
 • Schrijver: K. ter Laan
 • Titel: Van Goor’s Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland
 • Uitgever: G.B. van Goor Zonen’s Uitgeversmaatschappij n.v. – Den Haag / Brussel
 • Druk: 3e (bewerkt door A.G.C. Baert)
 • Jaar: 1968
 • Aantal pagina’s: 526
 • Serienummer: D/1969/1091/31
 • Nummer: 000117

woensdag 22 mei 2013

In de duinen in Noordwijk aan Zee - Ansichtkaart

 • Artikel: Ansichtkaart – In de duinen in Noordwijk aan Zee
 • Labels: Verzamelen, Ansichten, Nederland
 • Beschrijving: Een beschreven ansichtkaart met daarop de foto van de duinen in Noordwijk aan Zee. Een foto-kaart in glans-uitvoering.
 • Kleur: Zwart-wit
 • Staat: Beschreven, bevat aan de achterzijde 3 puntjes lijmresten.
 • Prijs (exclusief verzendkosten): € 4,-
 • Formaat: 9 x 14 cm
 • Gewicht: 10 gram
 • Soort post: Briefpost
 • Uitgever: Rembrandt - Amsterdam
 • Jaar: De 4cents postzegel heeft een stempel van 1957
 • Serienummer: 25
 • Nummer: 000115

Koningin Wilhelmina Boulevard in Noordwijk aan Zee - Ansichtkaart

 • Artikel: Ansichtkaart – Koningin Wilhelmina Boulevard in Noordwijk aan Zee
 • Labels: Verzamelen, Ansichten, Nederland
 • Beschrijving: Een beschreven ansichtkaart met daarop de foto van de Koningin Wilhelmina Boulevard in Noordwijk aan Zee. Een foto-kaart in glans-uitvoering.
 • Kleur: Zwart-wit
 • Staat: Beschreven, bevat aan de achterzijde 4 puntjes lijmresten.
 • Prijs (exclusief verzendkosten): € 4,-
 • Formaat: 9 x 14 cm
 • Gewicht: 10 gram
 • Soort post: Briefpost
 • Uitgever: Rembrandt - Amsterdam
 • Jaar: De 4cents postzegel heeft een stempel van 1957
 • Serienummer: 55
 • Nummer: 000113

maandag 20 mei 2013

Drielandenpunt in Vaals - Ansichtkaart

 
 • Artikel: Ansichtkaart – Drielandenpunt in Vaals
 • Labels: Verzamelen, Ansichten, Nederland
 • Beschrijving: Een onbeschreven ansichtkaart met daarop de foto van het Drielandenpunt – het hoogste punt van Nederland (322,5 meter) - in Vaals. Een echte foto-kaart in glans-uitvoering.
 • Kleur: Zwart-wit
 • Staat: Onbeschreven, bevat aan de achterzijde enige lijmresten.
 • Prijs (exclusief verzendkosten): € 4,-
 • Formaat: 9 x 14 cm
 • Gewicht: 10 gram
 • Soort post: Briefpost
 • Uitgever: J.J. Kompier, Vaals
 • Jaar: Onbekend
 • Serienummer: Echte foto nummer 13722 en kaartnummer 665
 • Nummer: 000111

Standbeeld van Frans Naerebout in Vlissingen - Ansichtkaart

 • Artikel: Ansichtkaart – Standbeeld van Frans Naerebout in Vlissingen
 • Labels: Verzamelen, Ansichten, Nederland
 • Beschrijving: Een beschreven ansichtkaart met daarop de foto van het standbeeld van de vermaarde Nederlandse loods en mensenredder Frans Naerebout (1748-1818) in Vlissingen. Een foto-kaart in glans-uitvoering. Heeft in de rechterbovenhoek een klein scheurtje van 5 mm. Bevat aan de achterzijde enige lijmresten. Bevat een 12cents postzegel
 • Kleur: Zwart-wit
 • Staat: Gaaf
 • Prijs (exclusief verzendkosten): € 4,-
 • Formaat: 9 x 14 cm
 • Gewicht: 10 gram
 • Soort post: Briefpost
 • Uitgever: Onbekend
 • Jaar: Onbekend
 • Serienummer: 25, bevat ook de nummers 952 en 366
 • Nummer: 000109

Volkenkundige Encyclopedie

 • Artikel: Volkenkundige Encyclopedie
 • Labels: Boek, Encyclopedie
 • Beschrijving: Een volkenkundige encyclopedie met een groot aantal foto’s in zwart-wit en in kleur, ook met tekeningen en kaarten. Voorafgaand aan het encyclopedisch gedeelte bevat dit boek enkele algemene hoofdstukken over: volkenkunde, migratie, religie en magie, levensonderhoud en ekonomie, kunst, volken en stammen.
 • Kleur: Gele omslag
 • Staat: Gebruikt, gaaf
 • Prijs (exclusief verzendkosten): € 6,-
 • Formaat: Hoogte 20 cm, breedte 14 cm, dikte 2,5 cm
 • Gewicht: 550 gram
 • Soort post: Briefpost
 • Schrijver: Onder redactie van Hubert F. Jans, en met medewerking van Prof.Dr. R.A.M. Bergman, Dr. H. Feriz, Drs. H. van Praag, Will D. Scheepers, E. Penkela, F.A. Wagner en G.J. Tapperwijn
 • Titel: Volkenkundige Encyclopedie
 • Uitgever: Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V., Zeist en Daphne Uitgaven/Gent
 • Druk: 1e
 • Jaar: 1962
 • Aantal pagina’s: 250
 • Nummer: 000108