vrijdag 12 juni 2015

Útferkeap

= Artikel: Útferkeap
= Labels: Boek
= Beschrijving: Een Friestalige verhalenbundel. Deze verhalen zijn ook gepubliceerd in het Friese tijdschrift ‘Frysk & Frij’ in de periode van maart 1980 tot juni 1982. Het omslagontwerp is van Ies Spreekmeester. In deze derde verhalenbundel van deze schrijfster gaat het vooral over de dagelijkse, gewone zaken, waarom men kan lachen, het hoofd schud, of waarin de ernst de nadruk heeft.
= Kleur: Gekleurde omslag
= Staat: Gebruikt als bibliotheekboek
= Prijs (exclusief verzendkosten): € 2,-
= Formaat: Hoogte 22 cm, breedte 15 cm en dikte 2,5 cm.
= Gewicht: 300 gr.
= Soort post: Briefpost
= Schrijvers: Froukje Annema-Noordenbos
= Titel: Útferkeap
= Uitgever: Koperative Utjouwerij te Boalsert
= ISBN: 906570126-5
= Jaar: 1983
= Druk: 1e
= Aantal pagina’s: 99
= Nummer: 000501

Ansichtkaart van Strand-Plankier in Scheveningen

= Artikel: Ansichtkaart van Strand-Plankier in Scheveningen
= Labels: Verzamelen; Ansichten; Nederland
= Beschrijving: Een beschreven ansichtkaart van Strand-Plankier in Scheveningen.
= Kleur: Zwart-wit
= Staat: Een beschreven ansichtkaart.
= Prijs (exclusief verzendkosten): € 9,-
= Formaat: 9 x 14 cm (kleinformaat)
= Gewicht: 10 gram
= Soort post: Briefpost
= Uitgever: onbekend
= Jaar: Bevat een 1,5cents postzegel met een poststempel van het Kurhaus van Scheveningen van 1928
= Serienummer: S. Nr. 29
= Nummer: 000500

De soargeleaze

= Artikel: De soargeleaze
= Labels: Boek
= Beschrijving: Een Friestalige roman.
= Kleur: Bruinkarton omslag met rood-bruine opdruk.
= Staat: Gebruikt; met een scheur in de voorcover en een ontbrekende achtercover, aan de kwaliteit van het boekpapier en de kartonnen cover is duidelijk zichtbaar dat dit een publicatie is die in het midden van de Tweede Wereldoorlog is verschenen.
= Prijs (exclusief verzendkosten): € 2,-
= Formaat: Hoogte 23 cm, breedte 16 cm en dikte 2 cm.
= Gewicht: 240 gr.
= Soort post: Briefpost
= Schrijvers: P. Akkerman
= Titel: De soargeleaze
= Uitgever: Brandenburgh & Co te Sneek
= Jaar: 1943
= Druk: 1e
= Aantal pagina’s: 116
= Serienummer: Frisia rige nummer 34-35
= Nummer: 000499

Ansichtkaart van de Keizerstraat in Scheveningen

= Artikel: Ansichtkaart van de Keizerstraat in Scheveningen
= Labels: Verzamelen; Ansichten; Nederland
= Beschrijving: Een beschreven ansichtkaart van de Keizerstraat in Scheveningen.
= Kleur: Kleur
= Staat: Een beschreven ansichtkaart.
= Prijs (exclusief verzendkosten): € 9,-
= Formaat: 9 x 14 cm (kleinformaat)
= Gewicht: 10 gram
= Soort post: Briefpost
= Uitgever: Grands magasins du Bazar de la Paix te Den Haag
= Jaar: Bevat een 2cents postzegel met een datumstempel van 1922
= Nummer: 000498

De bûter út de tsjerne

= Artikel: De bûter út de tsjerne
= Labels: Boek
= Beschrijving: Een Friestalige literatuurbundel met daarin een bloemlezing aan Kritieken, Beschouwingen en Besprekingen van Friese schrijvers en hun werk, waarvan de bijdragen zijn verzameld uit het Friese tijdschrift ‘De Tsjerne’ uit de jaren 1946-1968. Inhoudelijke gaat het over romans, novelles, korte verhalen, gedichtenbundels en toneelstukken van de volgende Friese schrijvers: D.A. Tamminga, Ulbe van Houten, Y. Poortinga, Fedde Schurer, R. Brolsma, D. Kalma, O. Postma, W. Cuperus, Ypk fan der Fear, Sj. Spanninga, F. Dam, Rixt, Jan Wybenga, Tjitte Piebenga, Durk van der Ploeg, Jo Smit, Tiny Mulder, Rink van der Velde, Anne Wadman en Trinus Riemersma.
= Kleur: Oranje omslag met rood-bruine opdruk.
= Staat: Gebruikt
= Prijs (exclusief verzendkosten): € 4,50
= Formaat: Hoogte 22 cm, breedte 16 cm en dikte 2,5 cm.
= Gewicht: 400 gr.
= Soort post: Briefpost
= Schrijvers: Fedde Schurer, Marten Sikkema, Anne Wadman, E.B. Folkertsma, Fokke Sierksma, Sjoerd van der Schaaf, J.H. Brouwer, Jo Smit, H. de Vries, Durk van der Ploeg, D.A. Tamminga, Sjoerd Leiker en Tjitte Piebenga, Met een voorwoord van J. Knol.
= Titel: De bûter út de tsjerne
= Uitgever: Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje (AFUK) – Buro foar Taelbifoardering te Ljouwert
= Jaar: 1971
= Druk: 1e
= Aantal pagina’s: 219
= Nummer: 000497