vrijdag 12 juni 2015

De bûter út de tsjerne

= Artikel: De bûter út de tsjerne
= Labels: Boek
= Beschrijving: Een Friestalige literatuurbundel met daarin een bloemlezing aan Kritieken, Beschouwingen en Besprekingen van Friese schrijvers en hun werk, waarvan de bijdragen zijn verzameld uit het Friese tijdschrift ‘De Tsjerne’ uit de jaren 1946-1968. Inhoudelijke gaat het over romans, novelles, korte verhalen, gedichtenbundels en toneelstukken van de volgende Friese schrijvers: D.A. Tamminga, Ulbe van Houten, Y. Poortinga, Fedde Schurer, R. Brolsma, D. Kalma, O. Postma, W. Cuperus, Ypk fan der Fear, Sj. Spanninga, F. Dam, Rixt, Jan Wybenga, Tjitte Piebenga, Durk van der Ploeg, Jo Smit, Tiny Mulder, Rink van der Velde, Anne Wadman en Trinus Riemersma.
= Kleur: Oranje omslag met rood-bruine opdruk.
= Staat: Gebruikt
= Prijs (exclusief verzendkosten): € 4,50
= Formaat: Hoogte 22 cm, breedte 16 cm en dikte 2,5 cm.
= Gewicht: 400 gr.
= Soort post: Briefpost
= Schrijvers: Fedde Schurer, Marten Sikkema, Anne Wadman, E.B. Folkertsma, Fokke Sierksma, Sjoerd van der Schaaf, J.H. Brouwer, Jo Smit, H. de Vries, Durk van der Ploeg, D.A. Tamminga, Sjoerd Leiker en Tjitte Piebenga, Met een voorwoord van J. Knol.
= Titel: De bûter út de tsjerne
= Uitgever: Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje (AFUK) – Buro foar Taelbifoardering te Ljouwert
= Jaar: 1971
= Druk: 1e
= Aantal pagina’s: 219
= Nummer: 000497

Geen opmerkingen:

Een reactie posten